Malé náklady na velký tisk

Digitálního tisk a jeho výhody

  • 1.Žádné fixní náklady související s přípravou
  • 2.Nejsou nutné dlouhé předtiskové přípravy
  • 3.Tisk je možný na počkání, nebo do druhého dne
  • 4.Vhodné pro nízké náklady od 1ks
  • 5.Snadná personalizace tiskovin

>> Kalkulátor tisku - Vypočtěte si ihned Vaší cenu <<

Šířka Výška

Digitální tisk za SUPER cenu!

Digitální tisk je oblíbená technika tisku hojně využívaná k reklamním účelům. V případě digitálního tisku jsou data zpracována v elektronické (digitální) podobě. Tištěný dokument je z počítače odesílán rovnou na digitální tiskový stroj, který tiskne už finální tiskoviny. Digitální tisk je technikou tisku, kde odpadají mnohé přípravné operace v porovnání s klasickým (ofsetovým) tiskem, čímž vzniká značná úspora času. Tím se snižuje možnost chyby v přípravné fázi a zároveň se tím snižují fixní náklady na digitální tisk, což má samozřejmě dopad i na výslednou cenu tiskoviny. Digitální tisk je tedy vhodný pro malé a střední náklady (jednotky, desítky a stovky kusů tiskovin), kde nejsou nutné fixní náklady spojené s přípravou tisku.


Digitální tisk – od vizitek po bigboard

  • Digitálním tiskem rozumíme tiskové způsoby, které umožňují bez dalšího mezikroku vytvořit tiskoviny již od jednoho kusu přímo z počítače.
  • Digitálním tiskem v současné době nahrazuje tisk ofsetový pro tiskoviny v malých nákladech.
  • Při digitálním tisku menších nákladů tedy odpadá velké množství výdajů, které souvisí s přípravou tisku.
  • Digitální tisk je připraven tisknout okamžitě po obdržení dat, není třeba zdlouhavé nastavování jednotlivých zařízení jako u ofsetového tisku.
  • Digitální tisk je obecně považován za méně náročný na předtiskovou přípravu než tisk ofsetový, díky jeho větší pružností a celkové progresivnosti segmentu digitálního tisku.

Digitálním tiskem je snazší provádět kontrolní výtisky. Digitální tisk je proto ideální technikou pro tisk reklamních tiskovin. Ať už se jedná o prezentační materiály, jako je například tisk vizitek či letáků určených k reprezentaci Vaší společnosti na nejrůznějších veletrzích nebo o masivní outdoorové reklamní plochy.

Digitální tisk je vhodný pro

Díky práci v malých nákladech je digitální tisk nejvhodnější technikou pro výrobu řezané grafiky. Právě digitálním tiskem vznikají polepy aut nebo výlohy obchodů. Digitální tisk je ve většině případů prováděn na bázi laserového tisku suchými tonery.