Malé náklady na velký tisk

KELI – PRO Centrum digitálního tisku s.r.o.

 • 1.Formáty tiskových dat
 • 2.Požadavky na PDF soubory
 • 3.Postup vytvoření souboru PDF

Tiskové podklady

Jako závazné podklady k tisku slouží objednávka s přesnou specifikací tiskoviny, maketa tiskoviny a tisková data zaslaná elektronicky (mailem) nebo dodaná na vhodném nosiči. Případně úpravy nebo opravy dodaných podkladů mohou být zpoplatněny. Možnosti předání dat: Data na vhodném nosiči (CD-R, CDRW, DVD-R, DVD+R, flashdisk-USB) je možno zaslat poštou, kurýrem či donést osobně na adresu: Svatoslavova 31, 140 00 Praha 4.

 • Soubory do velikosti 5MB (zabalené jako ZIP) je možno zaslat e-mailem na adresu kelipro@kelipro.cz. Větší objemy dat nutno dodat na výše uvedeném nosiči nebo poslat přes “ Úschovnu”, FTP-klienta. FORMÁTY TISKOVÝCH DAT: Tisková data přijímáme pouze v souborech formátu *.PDF. Po dohodě v těchto formátech: CDR, PS, EPS nebo TIFF pro PC. Dodání tiskových podkladů v jiném formátu (např. soubory Microsoft Office, grafické aplikace, bitmapy a jiné otevřené formáty), je možné pouze po předchozím odsouhlasení pracovníky obchodního oddělení. Náklady spojené s nezbytnou úpravou těchto dat budou zákazníkovi vyúčtovány.

POŽADAVKY NA PDF SOUBORY

Při tvorbě a kontrole tiskových PDF dokumentů se doporučuje vycházet z mezinárodně uznávané normy PDF/X-1a:2001, která je přímo určena pro bezpečnou přípravu a výměnu grafických PDF dat prepressu. PDF soubor musí splňovat m.j. nasledující požadavky:

 • PDF soubor musí být ve verzi 1.3 nebo raději vyšší.
 • Veškeré objekty musí být uloženy v barevném režimu CMYK nebo v šedé škále, případně definovány přímými barvami Pantone.
 • PDF nesmí obsahovat objekty s průhledností, nebo objekty v jiném barevném režimu nebo v neobvyklém barevném prostoru (DeviceN)
 • Žádné objekty nesmí být v režimu RGB nebo LAB a nesmí obsahovat vložené ICC profily.
 • Všechny použité fonty musí být vložené, nejlépe úplná množina znaků nebo uloženy jako křivky.
 • Nesmí se používat zabezpečení a šifrování dokumentu.
 • Veškeré objekty musí být vloženy v dokumentu, obrazová data musí být ve vysokém rozlišení (OPI funkce jsou zakázány).
 • Musí být korektně definovány rámečky spadávky a čistého formátu (BleedBox, TrimBox). Formát média musí být minimálně o 3 mm větší něž spadávka a spadávka musí mít minimálně 1 mm.
 • Dokument nesmí obsahovat objekty s nastavením průhlednosti (ty vznikají většinou exportem a aplikací PDF), je třeba tyto objekty přerastrovat do bitmapy.
 • Dokument nesmí obsahovat vložené PostScriptové fragmenty, JavaSript, objekty typu formulář, záložka, článek, link, video, zvuk apod.
 • Dokument nesmí obsahovat alternativní obrazová data a přenosové funkce.
Pro bezproblémové zpracování tiskových souborů a zajištění optimální kvality tisku je třeba dále dodržet následující požadavky:
 • Všechny stránky v rámci jednoho dokumentu musí mít stejnou velikost a orientaci.
 • Stránky je třeba ukládat vždy na střed, s ořezovými značkami s min. 1 mm přesahem (spadávkou) ze všech čtyř stran.
 • Dokument je třeba ukládat jako kompozitní, ne separovaný.
 • Obrázky by měly mít rozlišení nejméně 300dpi. Vyšší rozlišení než 400dpi u obrázků a 1200dpi u grafiky nemá význam, pouze zvětšuje velikost tiskového souboru. Obrázky je třeba ořezávat na velikost v jaké jsou použity na straně. JPEG kompresi je vhodné používat pouze s nastavením maximální kvality.
 • Při separaci do CMYKu je nutno dodržovat u tmavých částí obrazu maximální pokrytí barvou 280% (součet plošného pokrytí jednotlivých kanálů CMYK). Vyšší pokrytí barvou se neprojevuje vyšší sytostí černé barvy, pouze přináší technologické problémy se schnutím vysokého nánosu barvy (následné obtahování tisku na druhou stranu) a ohrožuje tak kvalitu a termín dodání tiskoviny.
 • Ve výsledných souborech nesmí být uloženy žádné ICC profily. Při standartním nastavení našeho RIPu jsou veškeré obsažené ICC profily ignorovány.
 • Černý text (100% K) nesmí být menší než 5 bodů a musí mít nastaven přetisk. Barevný (soutiskový) text by neměl být menší než 7 bodů. Negativní text (například bílý na černé ploše by neměl být menší než 7 bodů. Bílé objekty (texty, křivky) nesmějí mít nastaven přetisk.
 • Minimální doporučená šíře čáry u tenkých linek je 0,1 mm.

POSTUP VYTVOŘENÍ SOUBORU PDF

Korektní postup vytvoření souboru PDF je tisk ze zdrojové aplikace do PostScriptového souboru pomocí Adobe tiskového ovladače a poté převod do PDF pomocí Acrobat Distilleru. Přímé generování PDF souborů z aplikací, které to umožňují (InDesign, Quark, Corel, …) obecně nedoporučujeme, vždy je spolehlivější postup přes Acrobat Distiller. Při generování PDF souborů je vhodné použít nastavení pro dokumenty v souladu s normou PDF/X-1a:2001 nebo alespoň pro tiskovou kvalitu.